Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol AFFF:

proteinowe,


syntetyczne,


proteinowe fluorowane,


fluorosyntetyczne tworzące film wodny.
Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".