Pianę gaśniczą ze względu na strukturę przestrzenną rozróżniamy: a) pianę o budowie kulistej, b) pianę o budowie wielościennej. c) pianę o budowie złożonej,

b i c,


a i b,


a i c,


c.
Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".