Podstawowy mechanizm działania gaśniczego proszków polega na:

Izolacji materiału palnego od dostępu utleniacza poprzez wytworzenie szklistej powłoki na powierzchni materiału palnego;

Zobojętnieniu wolnych rodników utleniacza przez chemiczne związanie z materiałem proszku;

Związaniu wolnych rodników utleniacza na porowatej powierzchni proszku gaśniczego;

Zdmuchnięciu płomienia – oderwanie strefy spalania od materiału palnego;Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".