Co można gasić dwutlenkiem węgla?

gazy i metale,


ciecze i gazy,


ciała stałe o temp. do 10000C,


ciała stałe, ciecze i metale.
Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".