Dekontaminację dzielimy na:

utylizacyjną i właściwą,


wstępną i całkowitą,


początkową i pełną,


wstępną i właściwą.
Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".