Jakimi środkami gaśniczymi należy gasić metale alkaliczne?

proszkami gaśniczymi typu D,


proszkami gaśniczymi typu ABCE + piaskiem,


pianą średnią,


piaskiem.
Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".