Do dyspergentów zaliczamy?

"Sintan", środki powierzchniowo czynne,


ropopochodne ciecze,


olej i oleum,


toluen.
Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".