Zaznacz prawidłowy sposób odłączenie przewodów instalacji od akumulatora:

nie ma znaczenia kolejność odłączania biegunów.


o kolejności odłączania biegunów decyduje dowódca akcji.


w pierwszej kolejności odłączamy biegun dodatni akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna ujemnego do masy pojazdu.

w pierwszej kolejności odłączamy biegun ujemny akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna dodatniego do masy pojazdu.Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".