Oznakowanie opakowania symbolem Xn oznacza, że zawiera ono:

substancję szkodliwą dla zdrowia


substancję reagującą z wodą z wydzieleniem gazu trującego;

substancję szkodliwą dla środowiska


substancję drażniącą
Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".