Co to jest sorbent?

Środek powierzchniowo czynny znajdujący zastosowanie podczas usuwania plam substancji ropopochodnych z powierzchni wód i gruntów.

Ciało porowate zdolne do wchłaniania pewnej ograniczonej ilości substancji zanieczyszczającej środowisko.

Środek zobojętniający rozlewy olejowe powstałe podczas wypadków drogowych.

Substancja posiadająca właściwości zobojętniające.Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".