Obciążenie, którego wartość jest niezmienna podczas oddziaływania na konstrukcję obiektu budowlanego, to obciążenie:

dynamiczne


spoczynkowe


kintetyczne


statyczne
Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".