Podczas prowadzenia rozpoznania pożaru w obiekcie, najważniejszym elementem rozpoznania jest:

zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie pomieszczenia/budynki,

odszukanie źródła pożaru,


zagrożenie życia ludzi,


zagrożenie rozgorzeniem pożaru,
Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".