Ratownictwo chemiczne to m.in.:

zatrzymanie emisji do otoczenia materiałów, stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt, mienia i środowiska naturalneg

przeprowadzenie ewakuacji oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku z udziałem niebezpiecznego medium .

eliminacja skutków działania człowieka lub natury powodujących skażenie środowiska naturalnego,

wszystkie powyższe.
Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".