Najczęściej stosowany sorbent jest w postaci:

mat sorpcyjnych,


granulatu,


poduszek i rękawów sorpcyjnych,


wykładzin sorpcyjnych.
Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".