Neutralizacja kwasu (np. kwasu solnego) w miejscu zdarzenia polega na:

spłukanie niewielką ilością wody ponieważ pod jej wpływem kwas ulegnie rozłożeniu.

przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z wapnem palonym,


przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z piaskiem.


pokryciu rozlewiska pianą ciężką wytworzoną ze środka Finiflam A3F 3%.Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".