W zestawie PSP R-1 do prowadzenia tlenoterapii biernej wysokimi stężeniami tlenu służy

worek samorozprężalny z rezerwuarem (A),


maska do tlenoterapii z rezerwuarem (B),


respirator (C),


prawdziwe A i B.
Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".