Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest gwałtowny wzrost intensywności spalania:

swobodny rozwój,


wygasanie,


spalanie pełne,


rozgorzenie.
Po każdym pytaniu naciśnij "Sprawdź".